Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER VE BU TEDBİRLERE UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA DAİR KARAR
 
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER KAPSAMINDA GİRESUN

ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEK OKULLARI İLE İLİŞİĞİ OLMAYIP
KAMPÜS ÇEVRESİNDE TOPLANAN ŞAHISLARIN KAMPÜS ÇEVRESİNDEN
UZAKLAŞTIRILMASI VE KARARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI

UYGULANMASINA DAİR KARAR

Karar Tarihi : 09/11/2017 Karar Sayısı : 2017/02

Amaç :

Madde 1- Bu kararın amacı, Giresun il sınırlan içerisinde kamu düzeninin sağlanması, Fakülte ve Meslek Yüksekokulların çevrelerinde şiddetin önlenmesi, bu kararla özellikle öğrencilerin yoğun olarak giriş ve çıkış yaptığı saatlerde Yerleşke çevresinde olması muhtemel, gürültü, kavga, taciz vb. olaylarının önüne geçilmesi, Yerleşke çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak Üniversite ile ilişiği olmayan, boşta gezen kişilerin yerleşke çevresini mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, Fakülte ve Yüksekokul yerleşkeleri çevresinde uyuşturucu ile mücadele yapılması, yasadışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi yönlendirmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam :

Madde 2- Bu karar Giresun il sınırlan içinde bulunan Fakülte ve Yüksekokul düzeyindeki okulların çevresini ve bahçesini kapsar.

Hukuki Dayanak :

Madde3- Bu karar:

a.     5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi,

b.     5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C, 32/Ç ve 66.Maddesi,(

c.      2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 11 .Maddesi,

Hükümlerine dayanmaktadır.

Genel Esaslar :

Madde 4- Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.

a)    Fakülte ve Yüksekokul düzeyindeki okulların çevresinde, bahçesinde veya yerleşke dış kapısı önünde, üniversite öğrencisi olmayan, üniversite ile ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi olmayan şahıslar üniversite yerleşkeleri çevresinde bulundurulmayacaktır.

b)     Öğrencilerin, şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal bedensel ve cinsel yönde etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olumsuz unsurlardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için Fakülte ve Yüksekokullar ile ilişiği olmayan işsiz güçsüz, boşta gezen, durumundan şüphelenilen kişilerin yerleşke önü ve çevresini mesken tutmaları önlenecektir.

        c)     6136 sayılı Kanun kapsamında olan ve kapsamı dışında kalan her türlü kesici, delici bereleyici aletler ve bıçakların; Fakülte ve Meslek Yüksek Okulu önlerinde, yerleşke bahçesi ve çevresinde kişilerin üzerlerinde taşıması veya yanlarında bulundurulmasına izin verilmeyecektir.

        d)     Seyyar satıcıların yerleşke çevresinde gıda ve benzeri ürünlerin satışını yapmaları engellenecektir.

CEZAİ HÜKÜMLER:

Madde 5- 4.Maddenin a), b), c) ve d) bendinde alınan kararlara uymayanlar hakkında, 5442 sayılı Î1 İdare Kanununun 66. Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi ile diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 6- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer Madde 7- Bu karar eğitim ve öğretim dönemlerini kapsar

YÜRÜTME

Madde 8- Bu kararı Giresun Valiliği yürütür.​​

 
 
 • POLİS RADYOSU
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS